WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

170919 ฟังก์ชั่นฯ มอบเครื่องกรองน้ำ บ้านเด็กอ่อนรังสิตฟังก์ชั่นฯ สร้างรอยยิ้มสู่สังคม
       ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร นำคณะทีมงานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ มอบเครื่องกรองน้ำ พร้อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ให้กับบ้านเด็กอ่อนรังสิต เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตน้องๆ ให้มีน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและความยั่งยืนของฟังก์ชั่นฯ

aom413

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1