หมวดหมู่: ข่าวสังคม

AIA Thailand sponsored 500000 THB of The Challenge by TUBC 2019

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับการจัดการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562

       นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย และ นางศรัณยา เทียนถาวร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 (The Challenge by TUBC 2019) โดยมี ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้รับมอบ

       ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้มอบโจทย์ปัญหาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ได้มีโอกาสวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา อนึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยในอนาคต ดังคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ว่า ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

aom52

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!