WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

kungthaiกรงไทย

ธนาคารกรุงไทยจัดงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย

       นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย  โดยสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพร  รวมทั้งร่วมบริจาคเงินทำบุญ 9 วัด ผ่านระบบ e-Donation เป๋าตุงเติมบุญ ณ ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่

aom28

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90