WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

wacoalcococo

‘สถาบันมะเร็งแห่งชาติ’ จับมือ ‘วาโก้’ ส่งท้ายกิจกรรม ‘วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง’ 2562

          สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute: NCI) ผนึกกำลัง โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม และผลิตภัณฑ์วาโก้ โมชั่นแวร์ พร้อมด้วยพันธมิตรภาคเอกชน จัดการแข่งขัน ‘วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง’ (Thai Run for World Cancer Day) สนามสุดท้าย ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็ง ที่ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย

          โครงการ ‘วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง’ ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมวิ่งครั้งใหญ่ระดับประเทศจัดแข่งขัน 8 สนาม 8 จังหวัด ริเริ่มโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง องค์กรภาครัฐและเอกชน เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในภูมิภาค 7 สนามได้จัดวิ่งไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่ สนามโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สนามโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี และสนามคุ้งบางกะเจ้า สำหรับการแข่งขัน ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ ถือเป็นสนามปิดท้ายโครงการ โดยมีศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

          ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า วาโก้ดำเนินภารกิจช่วยเหลือสตรีไทยในการต้านภัยมะเร็งเต้านมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตลอด 19 ปี ภายใต้โครงการ ‘วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม’ ดังนั้นในฐานะ 1 ในผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรม ‘วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง’ ครั้งนี้จึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เห็นคนไทยตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคมะเร็งและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เห็นได้จากการที่มีประชาชนจากทั่วทุกภาคสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 8 สนามรวมกว่า 15,000 คน

          ทั้งนี้ โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ร่วมกับผลิตภัณฑ์วาโก้ โมชั่นแวร์ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้เป็นจำนวนรวม 1,631,967 บาทแก่สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมถึงโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศรวม 8 แห่ง ขณะเดียวกัน รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแข่งขันที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันครั้งนี้ ทางสถาบันฯ ยังนำไปซื้อวิกผมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกด้วย

         ปัจจุบัน สถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เฉลี่ยปีละ 78,540 ราย โดยโรคมะเร็งที่พบมากในเพศหญิง 3 อันดับแรกคือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ ขณะที่โรคมะเร็งที่พบมาก 3 อันดับแรกในเพศชาย คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ตามลำดับ

aom24

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90