WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

image001

ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับเกียรติคุณวิทยฐานะ ‘ปูชนียบุคคลไทย’ ประจำปี 2562 สาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

         สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมกับสภาเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบเกียรติคุณวิทยฐานะ ‘ปูชนียบุคคลไทย’ ประจำปี 2562 สาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถที่ประสบความสำเร็จ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ จากการริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ปีที่ 8 ในปีนี้

aom720